Hedmark fylkeskommune

Velkommen til Hedmark fylkeskommunes portal

Er du ny elev?

Se: www.hedmark.org/elev

I denne portalen kan du blant annet:

  • Logge direkte på skolearena og it's learning
  • Laste ned fri og gratis programvare
  • Bytte passord
  • Få tilgang til data på ditt hjemmeområde
  • Lese e-post
  • Få direkte tilgang til pulsen (kun ansatte)