Hedmark fylkeskommune

Velkommen til Hedmark fylkeskommunes portal

Er du ny elev?

For å begynne å bruke skolens IT-systemer, kan du besøke https://ny.hedmark.org/ for
å skaffe deg brukernavn og passord. Dette fungerer kun hvis du registrerte mobiltelefon
da du søkte på skoleplass

Trykk her for å finne informasjon om PC-ordningen 2013

Spørsmål rettes til systemansvarlig ved din skole. For kontaktinfo se din skoles hjemmeside.

Vi gjør oppmerksom på klasseinndelingen ikke er endelig før første skoledag.

I denne portalen kan du blant annet:

  • Laste ned fri og gratis programvare
  • Bytte passord
  • Registrere/bytte mobilnummer
  • Bytte e-postadresse
  • Få tilgang til data på ditt hjemmeområde
  • Lese e-post
  • Logge direkte på skolearena og it's learning
  • Få tilgang til intranettet (kun ansatte)